Inclusiviteit

In een inclusieve arbeidsmarkt kan iedereen die kan werken dat naar vermogen doen. Maar sommige mensen hebben extra ondersteuning nodig om aan het werk te komen en te blijven. Voor sommige groepen is een gerichte aanpak nodig om optimaal aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte. De mens staat centraal: maatwerk wordt beleid en ondersteuning is gericht op het versterken van wat iemand aan talenten en mogelijkheden heeft.