Over ons

Samen onderweg naar een werkende arbeidsmarkt

Samen krijgen en houden wij mensen aan het werk door projecten en activiteiten te organiseren, beschreven in onze uitvoeringsagenda. Alle projecten en activiteiten richten we op leven lang ontwikkelenduurzame inzetbaarheid en inclusiviteit. Wij geloven dat met deze drie thema’s de talenten en competenties van onze beroepsbevolking ten volle worden benut en ontwikkeld en aansluiten bij de behoefte van ondernemers en werkgevers.

De afgelopen jaren hebben we met elkaar een krachtig netwerk opgebouwd. Ondernemers, werknemers, onderwijs en overheid vinden elkaar steeds beter in de samenwerking. Deze partijen zien de noodzaak om extra acties te ondernemen om mensen aan het werk te krijgen en houden.

Team

Anita Metzelaar

Alise Vallinga

Femke Blokker

Nicole Meskers

Ronald Koenen

Cynthia Boorsma

Giselle Teunisse

Marleen Mul

Janny Teitsma

Saskia van Putten