Leven lang ontwikkelen

Onze arbeidsmarkt vraagt om een weerbare en wendbare beroepsbevolking, een beroepsbevolking die vanzelfsprekend en voortdurend werkt aan de eigen ontwikkeling, talenten en competenties. Ook werkgevers spelen hierin een rol: minder kijken naar functies, meer naar vaardigheden. Zo kan een juiste match gemaakt worden tussen gevraagde competenties en de talenten van het individu. Door het onderwijs te betrekken bij de vraag van werkgevers worden vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afgestemd en kan gericht gewerkt worden aan talenten- en competentieontwikkeling van individuen.