Voor wie

Een krachtige arbeidsmarkt waarin iedereen die kan werken, werkt. Dat is waar 34 partijen in de regio Noord-Holland Noord zich aan hebben verbonden door ondertekening van het convenant voor een werkende arbeidsmarkt.

Samenwerking voor een krachtige arbeidsmarkt

Een krachtige arbeidsmarkt waarin iedereen die kan werken, werkt. Dat is waar 34 partijen in de regio Noord-Holland Noord zich aan hebben verbonden door ondertekening van het convenant Voor een werkende arbeidsmarkt. Het convenant is het resultaat van nauwe samenwerking tussen de partners op de arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord: werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid. Met elkaar willen zij de arbeidsmarkt duurzaam versterken. De afspraken liggen voor zeven jaar vast. 

Partners
De convenantspartners zijn de overheid (17 gemeenten in Noord-Holland Noord, UWV, Ontwikkelingsbedrijf NHN), werkgevers (VNO-NCW, Huis van het Werk), werknemers (FNV, CNV, VCP) en het onderwijs (Talant, ROC Kop van Noord-Holland, Vonk Onderwijs, Hogeschool Inholland, samenwerkingsverbanden PrO-VSO). 

Daarnaast werkt RPAnhn nauw samen met branchevertegenwoordigers, MKB en diverse ministeries, en staan we altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden.

Convenant & Regionale arbeidsmarktagenda 2019-2025

Alle partijen in Noord-Holland Noord zien de noodzaak om extra acties te ondernemen om mensen aan het werk te krijgen en houden. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Convenant ‘Voor een werkende arbeidsmarkt 2019 – 2025’. De afspraken zijn uitgewerkt in de visie voor de arbeidsmarktregio in de ‘Regionale arbeidsmarktagenda 2019 – 2025’.

Met wie

Algemeen Bestuur leden