Projecten

RPAnhn weet, vaak op de achtergrond, al bijna 25 jaar mensen aan het werk te krijgen en houden. Dit doen wij door samen met onze partners projecten en activiteiten te organiseren op het gebied van onderwijs en arbeidsmarktbeleid. Met resultaat. Van het organiseren van aanvullende dienstverlening in NHN Werkt Door tot het bij elkaar brengen van inwoners en ondernemers tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen. Van jongeren inzicht bieden in hun mogelijkheden via het Gouden Kans project tot matches realiseren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid binnen Hoofdzaak Werk.

Jobhunters

Uit onderzoek blijkt steeds weer: wat je aandacht geeft groeit. Door tijdelijk deze extra functies te creëren, kunnen we deze doelgroepen nét het extra stapje aandacht geven. Het actieplan kent 4...

Bekijk project

Route Arbeid NHN

In het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid en ter voorbereiding van de nieuwe wet van School naar Werk wordt in dit project gekeken hoe de overgang van school naar werk kan worden versterkt in de...

Bekijk project

Gouden Kans project

Lokale impact ondernemers Het Gouden Kans Project is een project van de gemeente Alkmaar, dat voor de regio Noord Holland Noord wordt gecoördineerd door het RPAnhn. De...

Bekijk project

Hoofdzaak Werk

Het belang van het project Hoofdzaak WerkPsychische diversiteit is ook op het werk een steeds duidelijker thema. De actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maken het project Hoofdzaak Werk van...

Bekijk project

Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen

Tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen kunnen bezoekers vaak rondleidingen volgen, presentaties bijwonen en in gesprek gaan met medewerkers om meer te leren over de bedrijfscultuur en de...

Bekijk project

NHN Werkt Door

Ben je op zoek naar werk met meer zekerheid? Vraag je je af of je in een nieuw vakgebied beter op je plek zou zijn? Of weet je al wat je wilt, maar vind je het moeilijk om de volgende stap te zetten?...

Bekijk project

ESF+ Sociale Inclusie

Binnen dit programma krijgen gemeenten de kans om subsidies te benutten om maatschappelijke participatie te bevorderen in hun specifieke arbeidsmarktregio. Het programma richt zich op een...

Bekijk project

Ontwikkelfonds NHN

Doelstelling: Doel van het Fonds is om de krapte en mismatch op de arbeidsmarkt te verminderen zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin, en de cultuur van Leven Lang Ontwikkelen binnen de...

Bekijk project

Training Harrie Helpt

Contact De komende maanden bieden we weer Harrie Helpt trainingen aan in Alkmaar en Hoorn. Een training duurt twee dagen. Elke trainingsdag begint om 09.30 uur en eindigt om circa 16.30...

Bekijk project

Leerwerkloket NHN

Het Leerwerkloket NHN biedt persoonlijk advies over leren en werken. Voor iedereen: werkzoekenden, werknemers, scholieren én studenten van Uitgeest tot en met Texel. De leerwerkadviseurs geven...

Bekijk project

Techcourt NHN

TechCourt NHN is het voorschakelprogramma waarbij oriëntatie, inspiratie, activatie en begeleiding in een praktijkleeromgeving centraal staan. Na dit voorschakelprogramma is de deelnemer in staat om...

Bekijk project

Human Capital Agenda

Doelstelling:Een gedragen Human Capital Agenda die goed aansluit bij de Economische Agenda in de regio Noord-Holland Noord. Stand van zaken: De Human Capital Agenda is vastgesteld door de...

Bekijk project

RPAnhn Congres

Op woensdag 2 november vond het RPAnhn Congres 2023 plaats in Theater de kampanje in Den Helder. De boodschap van Bart Götte is hard, maar duidelijk; we gaan naar een structureel andere...

Bekijk project

JongerenTop NHN

JONGERENTOP NHN 2024 Tijdens de Jongerentop NHN gingen op donderdag 11 april jongeren, beleidsmakers en professionals die met jeugd werken met elkaar in gesprek over verschillende thema’s. In...

Bekijk project

Aanpak Jeugdwerkloosheid

In 2023 is gestart met het Project Route Arbeid NHN om de succesvolle aanpak in de regio Alkmaar te verbreden met enerzijds de nieuwe doelgroepen kwetsbare jongeren uit deze nieuwe wet en...

Bekijk project