Techcourt NHN

TechCourt NHN is het voorschakelprogramma waarbij oriëntatie, inspiratie, activatie en begeleiding in een praktijkleeromgeving centraal staan. Na dit voorschakelprogramma is de deelnemer in staat om een vervolg-leerwerktraject in te gaan bij een van de praktijkopleiders binnen NHN óf wordt direct bemiddeld naar een (betaalde) baan.

Doelstelling:
Het creëren van meer (zij-)instroom in de bouw en techniek (economisch perspectief). Het versterken van de positie van de burger op de arbeidsmarkt (sociaal perspectief).

Een instroom van 40 kandidaten per jaar.

10 bedrijven zijn aangesloten en hebben baankansen.