Hoofdzaak Werk

Op het gebied van mentale gezondheid valt nog een wereld te winnen. Op het werk, maar ook daarbuiten. In Noord-Holland Noord hebben GGZ, gemeenten, UWV en WSP de handen ineengeslagen om meer bewustzijn en deskundigheid te creëren rondom mentale gezondheid op de werkvloer en in de re-integratie naar werk. Daarbij staat centraal dat de behoefte van de medewerker/cliënt wordt uitgesproken en hoe we als omgeving kunnen helpen om die behoefte in vervulling te laten gaan.

Het belang van het project Hoofdzaak Werk
Psychische diversiteit is ook op het werk een steeds duidelijker thema. De actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maken het project Hoofdzaak Werk van een groot belang voor de toestroom en het behoud van talent op de regionale arbeidsmarkt. Het krijgen en behouden van werk is een belangrijke competentie voor de werknemer. Het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel is van bestaansbelang voor werkgevers. Met één op de twee volwassen met een psychische diversiteit in Nederland is dit per definitie dus een omvangrijk thema op het werk. Anders gezegd, zowel werkgever als werknemer hebben baat bij een arbeidsmilieu waarbij psychische diversiteit wordt herkend en erkend.

In Noord-Holland Noord hebben samenwerkingspartners de handen ineengeslagen om meer bewustzijn en deskundigheid te creëren rondom mentale gezondheid op de werkvloer en in de re-integratie naar werk. GGZ, gemeenten, UWV en WSP werken samen aan een mensgerichte benadering. Daarbij staat centraal dat de behoefte van de medewerker/cliënt wordt uitgesproken en hoe we als omgeving kunnen helpen om die behoefte in vervulling te laten gaan. De samenwerking rondom mentale gezondheid is gebundeld in het project Hoofdzaak Werk Noord-Holland Noord. Projectcoördinator Marius Wenker coördineert met een actieve projectgroep de acties rondom het thema mentale gezondheid in Noord-Holland Noord.

Foto: Hoofdzaak Werk Bite & Learn sessie (14 t/m 16 november 2023)