JongerenTop NHN

JONGERENTOP NHN 2024

Tijdens de Jongerentop NHN gingen op donderdag 11 april jongeren, beleidsmakers en professionals die met jeugd werken met elkaar in gesprek over verschillende thema’s. In de voorbereiding van de JongerenTop is een ‘Podcasttour’ door Noord-Holland Noord opgenomen. De podcasts zijn terug te luisteren op Spotify! Aan de hand van de opgenomen podcast zijn er zes thema’s gekozen, waarover workshops te volgen waren tijdens de JongerenTop.

Bekijk het tekstverslag van de JongerenTop NHN 2024.

Bekijk via onderstaande button welke thema’s in de vorm van workshops er waren tijdens de JongerenTop NHN.

De JongerenTop NHN is een unieke gelegenheid waar bestuurders, beleidsmakers, managers, teamleiders en professionals die met jeugd werken samenkomen met jongeren om naar de stem te luisteren van de jeugd. Het event biedt een platform voor open dialoog. Aan de hand van verschillende, door jongeren gekozen thema’s en workshops werken we samen voor een betere toekomst voor jongeren in Noord-Holland Noord.

Passend aanbod voor jongeren
Veruit de meeste jongeren slagen erin op eigen kracht, met steun van ouders en hun omgeving, hun talenten te benutten en een plek in de maatschappij te vinden. Een aantal jongeren gaat echter niet naar school en/of heeft geen werk. Zij kampen veelal met meerdere problemen, zoals fysieke of mentale beperkingen, schulden, problemen thuis, met huisvesting of met justitie. In de regio Noord-Holland Noord gaat het om naar schatting 8.400 jongeren tussen de 16 en 27 jaar.

Afgelopen 14 april 2022 is er aandacht besteed aan de inhoudelijke thema’s die onder jongeren leven. In workshops gingen jongeren en professionals, met elkaar in gesprek. In onderstaande button het document met de opbrengst van de workshops van de JongerenTop NHN 2022.

JongerenTop NHN 2021

De JongerenTop NHN 2021 gaf door tal van praktische voorbeelden een inkijk hoe jongerenparticipatiein Noord-Holland Noord leeft. Dat de stem van jongeren ertoe doet, werd door bestuurders zonder meer onderschreven. Zij leerden van jongeren, en jongeren leerden van bestuurders. Samen wordt een beter resultaat geboekt! Zie ook het positieve artikel in Regio Noordkop over de online bijeenkomst van JongerenTop NHN 2021.

De JongerenTop, de betrokkenheid van de jongeren, inspireert ons om door te gaan om jongeren op tal van manieren blijvend te betrekken bij alle activiteiten die met en voor hen georganiseerd worden. Of het nu in de gemeente, op school, bij een hulp- of sportorganisatie is, klein of groot, overal doet de inbreng en creativiteit van jongeren ertoe.

Bekijk via onderstaande buttons de publicatie over de JongerenTop met aanvullende informatie en interviews en de livestream van de JongerenTop NHN 2021 op 18 november jl.

Video

Jongerentop 2018, Gregory & Merel