Informatie workshops

Tijdens de workshops nemen jongeren en professionals u mee in diverse thema’s. De aanwezigen nemen deel aan twee verschillende workshops. Per workshop is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers (vol=vol).

Titel: Van klaslokaal naar levensles: opweg naar een sterke toekomst
Omschrijving: Veel jongeren maken zich zorgen over de toekomst. Op school worden ze klaargestoomd om uiteindelijk zelfstandige volwassenen te worden. Maar hebben jongeren genoeg aan de lesstof die ze nu krijgen? Leren ze wel wat ze zélf nodig vinden? Is er genoeg ruimte voor persoonlijke ontwikkeling? En ligt die verantwoordelijkheid (alleen) bij het onderwijs? In deze workshop gaan we opzoek naar mogelijkheden om beter op de vraag van jongeren aan te sluiten.
Titel: Participeren of isoleren
Omschrijving: Vandaag de dag zijn er nog steeds veel jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Jongeren mét talenten, zonder werk, in tijden van grote werkgelegenheid. Kennen we het verhaal van deze jongeren? Wat is er nodig om de kloof kleiner te maken? Waar liggen kansen? En hoe kunnen we de oplossingen met elkaar dragen?
Titel: Woonkansen voor jongeren
Omschrijving: De situatie op de woningmarkt is moeilijk, zeker voor jongeren. Zij blijven gemiddeld langer bij hun ouders wonen, omdat ze maar lastig een geschikte woonruimte kunnen vinden. In deze workshop vertellen jongeren wat er volgens hen nodig is om de krapte op de woningmarkt voor jongeren op te lossen. Met een interactieve sessie worden goede voorbeelden toegelicht. De workshop draait om inspireren, awareness creëren en in oplossingen denken.
Titel: Beter zelfbeeld, minder prestatiedruk
Omschrijving: Prestatiedruk, een verlaagd zelfbeeld en onrust. Dit zijn drie onderwerpen die een invloed hebben op de mentale gezondheid van jongeren. Maar hoe ontstaan deze problemen en wat zijn de consequenties ervan? In deze workshop duiken we dieper in het onderzoek, delen we ervaringen van jongeren, en gaan we gezamenlijk in gesprek om oplossingen te verkennen. Hoe kunnen we de mentale weerbaarheid van jongeren versterken? Samen maken we het verschil!
Titel: Taboe rondom drugs
Omschrijving: Veel jongeren komen vroeg of laat in aanraking met drugs. Er bestaat een kloof tussen jongeren en hun ouders, en tussen jongeren en de systeemwereld, waardoor het lastig is om met elkaar over dit onderwerp te praten. Ouders en professionals hebben de neiging om af te keuren of te ontkennen. Jongeren voelen zich niet begrepen en mogelijke problemen worden niet besproken. Wat zou er gebeuren als we dit taboe doorbreken? En hoe kunnen we dit doen?
Titel: Grenzeloos sterk: samenwerken tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag
Omschrijving: Een urgent en belangrijk thema: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een probleem dat zich in elke gemeente voordoet en waarvan, helaas, ook veel jongeren slachtoffer zijn. Voor veel mensen een taboe, maar om het probleem aan te pakken moeten we het eerst bespreekbaar maken. Deze workshop biedt een veilige ruimte, waarin we bewustwording creëren, kennis delen en in gesprek gaan over helpende interventies.