Ontwikkelfonds NHN

Door de verandering en krapte op de arbeidsmarkt is het van groot belang dat we talent in de regio behouden en aantrekken. We willen een interessante regio zijn waarin iedereen recht heeft om te leren en ontwikkelen. Hiervoor is ontwikkel- en scholingsgeld nodig.

Er is zijn veel financiële middelen voor scholing beschikbaar, het probleem is dat deze middelen vaak alleen toereikend zijn als je aan bepaalde overheids- of branche voorwaarden voldoet. Doordat veel overheidsregelingen gekaderd cq versnipperd zijn, is een grote doelgroep burgers niet in de gelegenheid tot het benutten van bestaande scholingsmiddelen. Om iedere welwillende burger de mogelijkheid te bieden op ontwikkelen en scholen hebben we in NHN een Ontwikkelfonds NHN opgericht.

love to learn pencil signage on wall near walking man

Doelstelling:

Doel van het Fonds is om de krapte en mismatch op de arbeidsmarkt te verminderen zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin, en de cultuur van Leven Lang Ontwikkelen binnen de regio te bevorderen.  Een opvolgend doel is om de pilot Ontwikkelfonds NHN uit te rollen over de provincie NH.