ESF+ Sociale Inclusie

ESF+ Sociale Inclusie is een initiatief dat gericht is op het vergroten van maatschappelijke participatie en het bevorderen van sociale inclusie. Met het oog op de nieuwe ESF-periode (2021-2027) wordt er ondersteuning geboden aan mensen die te maken hebben met diverse uitdagingen in hun leven, om hen te helpen voordat ze actief kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Binnen dit programma krijgen gemeenten de kans om subsidies te benutten om maatschappelijke participatie te bevorderen in hun specifieke arbeidsmarktregio. Het programma richt zich op een brede en diverse doelgroep van mensen die te maken hebben met obstakels die hen belemmeren om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Deze obstakels kunnen variëren van dakloosheid en schuldenproblematiek tot verslavingsproblemen en andere sociale hindernissen.

Intensieve dienstverlening

In de drie sub regio’s (De Kop, Noord-Kennemerland en Westfriesland) krijgen psychisch kwetsbare deelnemers en mensen met meervoudige problematiek, die langdurig niet gewerkt hebben intensieve dienstverlening. Deze cliënten worden begeleid door lifecoaches en niet door de reguliere arbeidscoaches/werkconsulenten van werk en inkomen. Naast (vrijwilligers)werk, participatie en ontwikkeling staan de lifecoaches stil bij de woonsituatie, de financiële situatie, relaties, gezondheid en zingeving. Soms blijken dan niet alleen de voorzieningen van de Participatiewet nodig, maar algemeen toegankelijke voorzieningen of voorzieningen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening of Zorgverzekeringswet. De problematiek van deze doelgroep is verweven met het brede sociale domein: van participatie tot zelfredzaamheid, van welzijn tot schuldhulpverlening, van bijzondere bijstand tot leefbaarheid. De lifecoach streefteen integrale aanpak na.

Aanpak

De methoden die de lifecoaches toepassen zijn: intensief, persoonlijk, vrijwillig en integraal. De uitvoerende professionals hebben een lage caseload en voeren zeer frequent open, persoonlijke gesprekken met deelnemers. Tijdens de gesprekken worden alle leefgebieden meer of minder nadrukkelijk in kaart gebracht. De lifecoaches helpen mensen hun doelen te identificeren, gaan aan de slag om negatieve patronen inzichtelijk te maken, deze te transformeren én begeleiden de deelnemers om uitvoerbare plannen te bedenken, zodat (afgesproken) doelen kunnen worden bereikt. De wensen en behoeften van deelnemers zijn leidend bij het inzetten van eventuele interventies en voorzieningen. Hierbij kunnen we in beginsel denken aan een kopje koffie drinken in het buurthuis, sporten, vrijwilligerswerk, thuiszorg, schuldhulpverlening, doorverwijzing naar de huisarts of taallessen. Er kan op nuance een ‘couleur locale’ aanpak zij die aansluit bij de lokale dienstverlening. Het kan voorkomen dat een subregio meer de nadruk legt op een wijkgerichte aanpak, afhankelijk hoe uitvoeringsorganisaties ingericht zijn. Hier is ruimte voor in het project lifecoaching.