Uitvoeringsagenda

Aanpak uitvoeringsagenda Noord-Holland Noord 2024

Om de doelstellingen te realiseren zetten we de succesvolle initiatieven, ervaringen en samenwerkingen in de regio voort. De benodigde acties en activiteiten is met inzet van alle partners vertaald naar een actiegerichte Uitvoeringsagenda. Hierin hanteren we zes thema’s:

  • Stimuleren van technologie- en procesinnovatie
  • Preventie (voorkomen van werkloosheid)
  • Verbeteren van de match
  • Leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid
  • Inclusiviteit
  • Koppeling van onderwijs en arbeidsmarkt

Het Algemeen Bestuur RPAnhn geeft akkoord op ‘wat’ de samenwerkende organisaties gaan aanpakken het komende jaar. Na goedkeuring worden het ‘hoe’ voor de projecten en activiteiten in de Uitvoeringsagenda concreet uitgewerkt in het Strategisch Team.

De Uitvoeringsagenda is op 15 december 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van RPAnhn.