dinsdag 30 april 2024

Noord Holland Noord sluit 2023 af met een fraaie plus van 38%

Het UWV heeft recent nieuwe cijfers gepubliceerd van het 4e kwartaal 2023 over de
Banenafspraak en Beschut werk. Noord-Holland Noord blijft koploper van Nederland en ligt prima op koers als het gaat om de Banenafspraak en Beschut werk. Een belangrijke succesfactor is de uitstekende samenwerking met het Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Entree-onderwijs.

In Q4 2023 zijn er landelijk 1.794 banen bijgekomen en dat is een groei van 1,1 % ten opzichte van Q3 2023. Sinds de nulmeting per 1 januari 2013 zijn er landelijk 86.26 extra banen gerealiseerd. De landelijke doelstelling voor 2023 is 105.000 extra banen.

Banenafspraak
In Noord-Holland Noord zien we in Q4 een groei van 139 banen (+2% t.o.v. Q3). Sinds de nulmeting zijn in onze regio 4.594 extra banen gerealiseerd. Onze regionale doelstelling voor eind 2023 is 3.328 extra banen. Tot nu toe zijn er dus 1.266 extra banen ten opzichte van de doelstelling gerealiseerd in Noord-Holland Noord (+38%) . Meer cijfers over de Banenafspraak vindt u in het arbeidsmarktdashboard Banenafspraak: Dashboard Banenafspraak (werk.nl)

Beschut Werk
In Noord-Holland Noord is het aantal werkzame personen in Q4 2023 wederom licht
toegenomen. Er zijn 732 personen die een geldige indicatie beschut werk hebben. Daarvan
werken er 494, dat is bijna 68%. Meer cijfers over Beschut werk vindt u in het
arbeidsmarktdashboard Beschut werk: Dashboard Beschut werk

Meer nieuws