maandag 22 april 2024

Technisch personeel cruciaal voor mobiliteitsbranche

Eind 2023 daalde de spanning op de arbeidsmarkt voor het tweede kwartaal op rij. Daardoor is de arbeidsmarkt niet meer zeer krap, maar krap te noemen. Dat geldt ook voor de arbeidsmarktregio’s in noordelijk Noord-Holland. Toch blijft het lastig voor werkgevers om geschikt personeel te vinden, zo ook in de mobiliteitsbranche. Met name technisch personeel is lastig om te vinden.

Aanhoudend tekort technisch personeel

De mobiliteitsbranche gaat over handel en reparatie van auto’s en voertuigen. De meeste beroepen in de mobiliteitsbranche zijn technische beroepen zoals automonteurs, revisiemonteurs, autospuiters en autoschadeherstellers. Al lange tijd is de arbeidsmarkt voor technische beroepen zeer krap. In een krappe arbeidsmarkt zijn er meer openstaande vacatures dan mensen die korter dan 6 maanden een WW-uitkering ontvangen. Dat betekent dat het voor werkgevers lastig is om personeel te vinden. In noordelijk Noord-Holland staan in de mobiliteitsbranche 250 vacatures open voor technische functies. De afgelopen jaren is dit aantal bovendien toegenomen. Verreweg de meeste vacatures staan open voor automonteurs.

Jong personeel in mobiliteitsbranche

In de mobiliteitsbranche werken relatief veel jongeren: 23% is jonger dan 25 jaar. Opvallend is het hoge aandeel mbo’ers in de mobiliteitsbranche. Ruim 6 op de 10 werkenden heeft een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4. Jongeren hebben vaak andere wensen op het gebied van werk. Om als werkgever jongere werknemers te vinden, te binden en te behouden is het belangrijk om te weten waar deze groep waarde aan hecht. Met de juiste benadering lukt het wel om jongere werknemers enthousiast te maken voor de diverse beroepen in de mobiliteitsbranche.

Trends en ontwikkelingen

Verduurzaming en nieuwe technologie speelt een prominente rol in de mobiliteitsbranche. Zo is het aantal elektrische auto’s sterk toegenomen de afgelopen jaren. Ook voeren steeds meer steden milieuzones in en vanaf 2025 mogen gemeenten ook zero-emissie zones invoeren. In deze zones mag alleen met een bestel- of vrachtwagen gereden worden die geen CO2 uitstoot. Door verandering in technologie veranderen ook de beroepen. Zo gaat het beroep van automonteur de komende jaren sterk veranderen. ICT-kennis wordt steeds belangrijker. Ook wordt er steeds vaker met specialistisch gereedschap gewerkt. Dat vergt enerzijds meer kennis en vaardigheid, anderzijds ook een aangepaste werkwijze om de veiligheid van medewerkers te garanderen.

Meer nieuws