Stimuleren van technologie- en procesinnovatie

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. We hebben te maken met digitalisering, technologische vooruitgang en maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie. Dit zorgt ervoor dat banen veranderen, verdwijnen en nieuwe banen ontstaan. Een wendbare arbeidsmarkt vraagt om meer flexibiliteit en nieuwe vaardigheden. Hierin is samenwerking met het onderwijs van groot belang, sociale innovatie richt zich vooral op investeren in de medewerker, in het menselijk kapitaal. Wij streven naar meer aandacht en ondersteuning voor het klein MKB.

Met een Actieplan klein MKB worden werkgevers o.a. meegenomen in het skills aspect en het anders kijken naar de openstaande vacatures. We willen dit jaar ook aanhaken bij en de verbinding te zoeken met de trajecten in de regio op het gebied van (sociale) technologisch- en procesinnovaties. Het toepassen van technologieën zoals AI worden steeds belangrijker voor arbeidssimulatie en het matchen op skills. Daarnaast wordt de voortgang van het Huis van Ontwikkeling gevolgd en wordt de verbinding met de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur gelegd.