donderdag 28 maart 2024

We zoeken een Regionale Verbinder Statushouders!

Jouw hart ligt bij statushouders. Je bent bevlogen om hen een duurzame plek op de arbeidsmarkt te geven. Je bent in staat om mensen en organisaties met elkaar te verbinden. En om met hen samen te bouwen aan een meer inclusieve, regionale arbeidsmarkt. Je hebt kennis van de doelgroep en werkt planmatig en resultaatgericht.

Herken je je in dit profiel? Lees dan verder!

In de arbeidsmarktregio werken we aan een betere arbeidsmarktpositie voor statushouders. Dat is nodig, want meer dan de helft van de statushouders heeft geen betaald werk.

Werk is niet alleen van belang om zichzelf financieel te redden. Werk helpt ook om een sociaal netwerk op te bouwen, om sneller de Nederlandse taal eigen te maken en om in te burgeren. Het is ook nodig, omdat we in de huidige, krappe arbeidsmarkt zoveel mogelijk onbenut arbeidspotentieel willen inzetten voor ondernemers met een (dreigend) personeelstekort.

Versterken en verbinden

Met een regionale verbinder willen we de regionale samenwerking versterken. Het verbinden van netwerkpartners, het delen van kennis en ervaringen en de regionale uitvoering van gezamenlijke initiatieven staan daarbij centraal. We willen de regionale aanpak steviger en meerjarig inzetten.

Het idee is dat de regionale verbinder de goede voorbeelden ophaalt en uitwisselt, zowel binnen de eigen regio als met andere regio’s. Zo vervult de regionale verbinder een spilfunctie in de regio. Meerjarige aanpak Vanuit de arbeidsmarktregio werken we al jaren samen aan een ‘werkende arbeidsmarkt’ waarbij in de jaarlijkse uitvoeringagenda van het RPAnhn de concrete acties met elkaar benoemd zijn. De verbinder is verantwoordelijk voor het opstellen, laten vaststellen en (laten) uitvoeren van een regionaal gedragen en meerjarige aanpak om kansen van statushouders op de regionale arbeidsmarkt te vergroten. Deze meerjarige aanpak sluit naadloos aan bij de acties van de regionale uitvoeringsagenda.

Hét aanspreekpunt

De regionale verbinder statushouders is in de regio het eerste aanspreekpunt voor vragen van beleidsadviseurs, werkgevers, taalaanbieders en maatschappelijke organisaties en initieert en faciliteert de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de stakeholders in de regio.

Wat bieden we?

 • Je maakt onderdeel uit van het team van het WSP-NHN en bent nauw betrokken bij het regionale arbeidsmarktbeleid van het RPAnhn.
 • Je bent in dienst van of wordt gedetacheerd aan Zaffier
 • Contractduur: 1 jaar
 • Aantal uur: 22 uur per week (0,62 fte)
 • Functieschaal 10 conform CAO SGO

Wat zijn je taken?

Het eerste jaar heeft jouw functie zowel een strategisch en beleidsmatig als wel een operationeel karakter. Je werkt met alle relevante stakeholder in de regio toe naar gedragen plan van aanpak waarin concrete en gezamenlijke doelstellingen voor middellange termijn beschreven staan.

Aan wie leg je verantwoording af?

Hiërarchisch val je onder de Teammanager Werk / WSP-NHN van Zaffier. Waarbij je ieder kwartaal verantwoording aflegt aan het Strategische Team (ST) van het RPAnhn.

De regionale verbinder heeft een spilfunctie in de regio NHN, hij/zij:

 • Kijkt binnen de regio wat werkt en deelt de kennis en goede voorbeelden uit de uitvoeringspraktijk
 • Kijkt naar opschaling van trajecten/projecten die lopen voor statushouders en onderzoekt de inzet van (start)banen en duale trajecten waarin taal, werk en opleiding gecombineerd worden.
 • Verbetert de mogelijkheden van praktijkleren.
 • Richt zich op inzet van jobcoaches voor statushouders.
 • Brengt kansen naar werk in beeld.
 • Kijkt wat er nodig is binnen bestaande organisaties in de regio NHN om meer expertise te ontwikkelen rondom het naar werk begeleiden van nieuwkomers
 • Bewaakt overzicht op de landelijke partijen/initiatieven die belangen behartigen, advies geven en begeleiding en financiële steun bieden aan statushouders zoals (NewBees, OpenEmbassy, RefugeeTalentHub, UAF).
 • Zorgt in samenwerking met WSP-NHN dat inzichtelijk is voor werkgevers welke ondersteunings- en financieringsmogelijkheden er zijn met betrekking tot het in dienst nemen van statushouders.
 • Coördineert en verbindt partijen waar extra actie nodig is om statushouders naar werk te begeleiden, informeert partners in de arbeidsmarktregio’s waar nodig.
 • Zorgt voor verbinding met het RPAnhn en het ministerie van SZW.
 • Is op de hoogte van onderzoek naar succesvolle beleidsinterventies en aanpakken die in andere regio’s (en omringende landen) worden toegepast.
 • Zet in op samenwerking met het WSP-NHN en RMT NHN Werkt Door om op informele initiatieven, zoals banenbeurzen, om werkgevers en werkzoekenden te matchen.
 • Duidt effecten van het arbeidsmarktbeleid, (besluitvorming) processen, projecten en/of programma’s voor betrokkenen en adviseert gevraagd en ongevraagd hierover.
 • Stelt plannen, begrotingen en budgetten (binnen de bestaande kaders) op.

Hoe kan je solliciteren?

Enthousiast? Je kunt solliciteren door je cv en motivatiebrief in te sturen uiterlijk 21 april 2024 per e-mail: jannyteitsma@rpa-nhn.nl.

In deze sollicitatieronde kunnen professionals van de samenwerkende partners binnen RPAnhn solliciteren. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 29 april 2024 tussen 12.30 en 17.00 uur.

Wil je graag meer informatie over de functie? Dan kun je bellen of mailen met Ronald Koenen, Strategisch Adviseur RPAnhn, 06-81410608 of ronaldkoenen@rpa-nhn.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

Meer nieuws