donderdag 16 mei 2024

WW daalt ondanks economische afkoeling

In de afgelopen maanden is het aantal WW-uitkeringen in de drie regio’s in Noordelijk Noord-Holland iets gedaald. Hoewel deels veroorzaakt door seizoensinvloeden is de daling een indicatie dat de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord nog niet te veel te lijden heeft onder de afkoeling van de economie.

Nederlands kampioen forenzen
De werkgelegenheid in de eigen regio’s heeft een beperkte invloed op de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen. Veel mensen reizen namelijk voor hun werk naar een andere regio en voor Noordelijk Noord-Holland geldt specifiek dat veel mensen in de regio Groot Amsterdam werken. Vanuit Zaanstreek-Waterland pendelen ongeveer 65.000 mensen richting Amsterdam, ruim 42% van alle werkenden. Voor Zuid-Kennemerland en
IJmond (34%) en Noord-Holland Noord (13%) liggen deze percentages weliswaar lager maar zijn nog steeds aanzienlijk.

Thuiswerken soms uitweg voor files en vertraging
Dit reizen voor werk zorgt van oudsher voor een flinke forenzenstroom en daarmee samen files en drukke treinen in de spitstijden. Toch is er de laatste jaren hierin wel een en ander veranderd. Onder invloed van de coronapandemie is het in een aantal beroepen makkelijker geworden werk vanuit huis te doen. Zeker in periodes met wegwerkzaamheden, zoals aan de A7 brug en werkzaamheden op het spoor zoals bij recent bij Amsterdam Centraal kan thuiswerken een flinke tijdsbesparing opleveren.

Wensen werkgever en werknemer botsen
In de praktijk blijken de wensen van werkgevers en werknemers hierin nog niet altijd overeen te komen. Waar veel werkgevers de medewerker het liefst zo veel mogelijk op de werkvloer ziet geven werknemers er vaker de voorkeur aan minimaal een aantal dagen per week thuis te werken. Voor werkgevers die hier meer flexibel mee omgaan kan dit een streepje voor betekenen bij het werven van nieuw personeel. In de huidige krappe
arbeidsmarkt kunnen dit soort details het verschil zijn tussen een vacature of een ingevulde vacature.

Ontwikkeling WW-uitkeringen
In april 2024 werden er in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord 5.448 WW uitkeringen verstrekt, een daling van 2,6% ten opzichte van de maand ervoor. In Zaanstreek/Waterland was de daling met 1,7% naar 2.841 iets lager. In Zuid-Kennemerland en IJmond werden 3.717 WW-uitkeringen verstrekt, een daling van 1,4%. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 2,4%

Bron: UWV

Meer nieuws