dinsdag 26 maart 2024

Algemeen Bestuur RPAnhn bedankt directeur Ben Tap voor zijn inzet 

Afgelopen vrijdag nam het Algemeen Bestuur van het RPAnhn tijdens zijn vergadering afscheid van directeur Ben Tap. Voorzitter Robert te Beest bedankte Ben voor zijn inzet en prees zijn bijdrage aan de groei van de organisatie. “Je stond met leiderschap en toewijding voor de arbeidsmarktregio en je team en medewerkers. Daarnaast wil ik de effectieve samenwerking met het ministerie en andere belangrijke stakeholders in de regio benadrukken. Verder zijn er mooie stappen gezet in het bij elkaar brengen van het sociaal en economisch domein, ook dit komt de samenwerking en effectiviteit ten goede. We hebben met heel veel plezier samengewerkt. Namens de regio heel hartelijk dank voor je inzet en veel succes in Castricum,” aldus Robert. 

Trots 

Na de woorden van de voorzitter nam Ben Tap zelf het woord. Hij keek terug op een mooie tijd bij RPAnhn en benadrukte dat er nog genoeg uitdagingen waren in deze interessante tijden, maar dat hij deze kans om burgemeester te worden in een mooie gemeente, niet voorbij kon laten gaan. “Ik ben trots op de positie die RPAnhn inneemt als voorbeeld voor andere arbeidsmarktregio’s, de erkenning door het Ministerie als voorbeeld en de voortrekkersrol die we pakken in mooie samenwerkingen met onder andere het Ontwikkelingsbedrijf, kerngroep van de regiodeal, het economisch forum en bestuurlijk overleg economie,” zei Ben. 

Toekomst van de arbeidsmarkt 

Ben sprak over het belang van het nemen van regie en het voortouw nemen, in plaats van af te wachten. Hij benadrukte het belang van het centraal stellen van de inwoner en het durven buiten de lijntjes te kleuren om verandering teweeg te brengen. “Ik wil nog extra aandacht vragen voor de boodschap tijdens ons laatste RPA-congres, de boodschap over de toekomst van de arbeidsmarkt van Bart Gotte. Een hele harde boodschap waar we niet omheen kunnen; aan ieder dan ook de oproep, pak je rol, ga erover in gesprek en bedenkt wat we anders kunnen doen.” 

Vervanging 

Tot slot bedankte hij het Algemeen Bestuur voor de samenwerking en benadrukte hij dat hij het RPAnhn zal blijven volgen en actief zal blijven in de regio. De rol van plaatsvervangend directeur pakt Femke Blokker op, strategisch adviseur bij RPA, zowel Robert als Ben benadrukten het vertrouwen in Femke en wensen haar en het team veel succes. 

Meer nieuws