maandag 26 februari 2024

De post-hbo opleiding Energietransitie komt naar Schagen

Maar liefst twaalf scholingsvouchers zijn er beschikbaar, waarmee de deeltijdopleiding Energietransitie vrijwel kosteloos gevolgd kan worden door inwoners en werkenden in de regio Noord-Holland Noord (NHN). Het stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en het aanmoedigen van talentontwikkeling zijn van essentieel belang voor het behouden van kennis en kunde in NHN. Dit is belangrijk voor de economische vitaliteit en duurzame ontwikkeling van de regio. Ook is er een groeiende behoefte aan specialisten voor de energietransitie. Daarom start in september de post-hbo opleiding Energietransitie van Inholland Academy in Schagen. De vouchers worden gefinancierd vanuit een rijksbijdrage uit de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland en het Ontwikkelfonds van het RPAnhn.
 

Het behouden en benutten van kennis en kunde in regio NHN is van groot belang. Veel jongeren trekken naar de Randstad om te studeren of te werken en keren vaak niet, of pas op latere leeftijd, terug. Inwoners die prettig wonen, werken, leren en leven in de regio zorgen voor een gezonde, werkende beroepsbevolking. Middels de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland wordt er invulling gegeven aan deze pijlers. Het Ontwikkelfonds is een fonds dat middelen beschikbaar stelt om mensen te helpen bij een leven lang ontwikkelen.

Transitieopgave
De energietransitie is één van de transitieopgaven, waar de regio NHN ook voor staat. Deze transitie is zeer complex, omdat het betrekking heeft op vrijwel elke sector en zowel politieke, economische, sociale, ecologische als technische invalshoeken kent. Dit is terug te zien in het grote aantal vacatures dat openstaat op dit gebied. Er is behoefte aan zowel systeemdenkers als specialisten om te werken aan de energietransitie. Deze post-hbo opleiding Energietransitie sluit hierop aan.

Post-hbo opleiding Energietransitie
De opleiding is ontwikkeld door Inholland Academy, in samenwerking met Hogeschool Inholland en experts uit het bedrijfsleven. Bij de leeruitkomsten van de opleiding ligt de nadruk op de praktische toepasbaarheid en gebaseerd op de behoeften vanuit de arbeidsmarkt. Tijdens de lessen wordt de energietransitie vanuit verschillende invalshoeken benaderd en leer je systeemdenken op een toekomstgerichte manier. Ook worden de diverse sectoren die vertegenwoordigd zijn in NHN, zoals agrarische, technologische en maritieme industrieën belicht. De opleiding is zo opgebouwd, dat werkende professionals de opleiding naast hun baan kunnen volgen. Denk hierbij aan lessen in de avonduren, zowel online als fysiek en daarnaast zelfstudie. De opleiding is ook geschikt voor werkzoekenden.

Scholingsvouchers 
Vanuit een rijksbijdrage uit de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland en het Ontwikkelfonds van Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn), zijn twaalf scholingsvouchers beschikbaar gesteld waarmee de opleiding Energietransitie NHN kosteloos gevolgd kan worden in Schagen. Voorwaarden zijn dat je woonachtig of werkzaam bent in Noord-Holland Noord en dat je op basis van jouw vooropleiding en/of praktijkervaring toelaatbaar bent tot de opleiding.

Aanmelden en informatie
De opleiding Energietransitie NHN start op vrijdag 27 september 2024 in Schagen. De lessen vinden plaats op donderdagavond en een enkele keer op vrijdag overdag.

Wil je kans maken op één van de scholingsvouchers? Lever je motivatiebrief, diploma en cv in via de website van Inholland Academy. 

Meer nieuws