dinsdag 04 juli 2023

Eerste lichting technische talenten van TechCourt NHN

Integer vehicula fringilla velit, at iaculis dolor imperdiet vel. Nulla nulla justo, posuere id ultricies non, feugiat et nisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

In 12 weken leren aankomende technische talenten bij TechCourt de basisbeginselen van de installatie- en electrotechniek.

Dat doen zij via een innovatief en toegankelijk voorschakelprogramma voor de techniekbranche dat in april van start ging.

Bas van Velzen, adviseur werkgeversdiensten WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN), blikt terug op de eerste maanden.

“TechCourt is voor alle werk(zoek)enden mét of zonder uitkering. De instroom van kandidaten komt vanuit diverse hoeken: onderwijsinstellingen, de voortijdig schoolverlaters; overheid, waaronder UWV en gemeenten in de regio Noord-Holland-Noord; en, zij-instroom vanuit het bedrijfsleven via bijvoorbeeld WIJ Techniek en de Westfriese Bedrijvengroep (WBG). Centraal in het voorschakelprogramma staan oriëntatie, inspiratie, activatie en begeleiding in een praktijkleeromgeving. Daarna kunnen mensen een vervolgtraject ingaan bij een van de (praktijk)opleiders óf via bemiddeling aan de slag in een (betaalde) baan.

De eerste TechCourt-talentenpool is een gemêleerd gezelschap van 5 wereldkandidaten. Zij komen uit Griekenland, Syrië, Polen, Irak en West-Friesland. Deze internationale samenstelling was in eerste instantie op meerdere vlakken een uitdaging. Taal vormde een heikel punt. Dat is logisch, zeker wanneer je nog middenin een inburgeringsproces zit. Maar talent laat zich niet tegenhouden. En, dat bleek ook voor deze lichting. 

Het samenspel van een vaktaal-app, persoonlijke begeleiding, een uitgebreid VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) voor anderstaligen én een hechte groep leidden tot een geslaagde eerste maand. De instructeurs van Installatiewerk Noord-Holland (IWNH), dé opleider in de elektro- en installatietechniek, ervaarden een hoge betrokkenheid en inzet van de kandidaten, mede het resultaat van de selectieprocedure op basis van gesprekken over interesse, motivatie en algemene beleving van techniek.

Na 4 weken volgde een keuzetest. Wat bleek: alle talenten willen doorgaan richting de installatietechniek. Helaas is 1 talent gestopt vanwege persoonlijke omstandigheden. Met zelfvertrouwen en bescheiden trots laten de kandidaten zien wat zij kunnen. Nieuwe talenten van de toekomst kunnen contact met ons opnemen om te oriënteren of techniek voor hen een mogelijkheid is. Ook roepen we werkgevers in de regio op zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN), waar ook het ServicePuntTechniek van deze regio is ondergebracht, betrekt de aangesloten werkgevers in een vroeg stadium bij de voortgang van de kandidaten. We kijken naar de juiste match van werk en talent. We draaien met TechCourt het systeem om en kijken naar wat mensen wél kunnen. Wie ben je en wat breng je mee? Dit is het startpunt voor skills-ontwikkeling en -oriëntatie. Insteek is daarbij dat ook betrokken ondernemers de talenten herkennen en bereid zijn mensen zelf verder op te leiden op basis van hun skills.”

Een tweede groep van talenten is inmiddels gestart.


Meer informatie

TechCourt NHN is onderdeel van de Uitvoeringsagenda van RPAnhn en het Manifest Werken en Ontwikkelen 2030NH en draagt bij aan een inclusieve en verbonden (virtuele) campusstructuur, waarin onderwijs, bedrijfsleven en overheden nauw samenwerken. Het initiatief blijkt succesvol en de komende tijd gaan betrokken partijen verder in gesprek over een verdere verspreiding (of opschaling) van dit idee. Dit gebeurt in samenwerking met andere initiatieven die hetzelfde doel nastreven: loopbaanontwikkeling van mensen met ongekend talent op een contextrijke praktijkleerlocatie, waarbij alle vormen van waardeontwikkeling een plek hebben.

Partijen die samenwerken binnen TechCourt: Ministerie van SZW, provincie Noord-Holland, RPAnhn, WSP-NHN en SPT, IWNH, WBG, Stichting Trigoon, WF7 gemeenten, WerkSaam, UWV, Praktijkschool Westfriesland, Jongerenloket, Horizon College, VONK, RMT NHN Werkt Door, Techniekpact Westfriesland, WIJ Techniek, Techniek Nederland, Metaalunie.

Meer nieuws