maandag 29 januari 2024

Overheidsloket voor mensen die het moeilijk vinden om overheidszaken te regelen

Inwoners van Westfriesland die hulp willen bij overheidszaken op het gebied van werk, inkomen, uitkeringen, toeslagen of schulden kunnen vanaf nu terecht bij het Overheidsloket. Het Overheidsloket is direct bereikbaar via het telefoonnummer: 0229 58 82 21. Het mailadres is overheidsloket@werksaamwf.nl. Het Overheidsloket is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Het adres van WerkSaam is Dampten 26, Hoorn.

Niet iedereen redt zich met het regelen van overheidszaken. Vanaf vandaag kunnen inwoners van West-Friesland terecht bij een speciaal overheidsloket.
 

Hulp bij overheidszaken

Inwoners van Westfriesland die hulp willen bij overheidszaken op het gebied van werk, inkomen, uitkeringen, toeslagen of schuldenkunnen vanaf nu terecht bij het Overheidsloket. Het Overheidsloket is direct bereikbaar via het telefoonnummer: 0229 58 82 21. Het mailadres is overheidsloket@werksaamwf.nl. Het Overheidsloket is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Het adres van WerkSaam is Dampten 26, Hoorn.

Direct contact met landelijke overheidsorganisaties

Het Overheidsloket, uitgevoerd door WerkSaam Westfriesland, is een ‘overheidsbreed loket’. Dat betekent dat de medewerker van het loket een direct contact heeft met de landelijke organisaties en de inwoner kan ondersteunen om tot een oplossing te komen. Als een situatie ingewikkeld is betekent dit namelijk ook vaak dat een inwoner met meerdere overheidsorganisaties te maken heeft, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, CJIB, het UWV, de SVB, IND, DUO of het CAK.

Ook voor wie geen cliënt is bij WerkSaam

Het zou niet moeten uitmaken bij welke instantie of organisatie iemand aanklopt: de overheid werkt gezamenlijk aan de oplossing. Daarom kunnen niet alleen cliënten van WerkSaam maar ook andere Westfriese inwoners bij het Overheidsloket terecht. Wanneer iemand geen uitkering ontvangt van WerkSaam, kan de medewerker van het Overheidsloket de inwoner ondersteunen bij het beantwoorden van vragen en eventueel het aanvragen van een (minima)regeling waar hij of zij recht op heeft.


Betere dienstverlening aan burgers

Het Overheidsloket is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor betere dienstverlening aan burgers. Het programma Inrichten Overheidsbrede Loketten onderzoekt hoe burgers die problemen ervaren bij het regelen van zaken met meerdere overheidsorganisaties, snel en goed geholpen kunnen worden. De landelijke organisaties die deelnemen zijn SVB, UWV, Toeslagen, IND, CAK, CJIB (Schuldenloket Rijk) en DUO. In een aantal gemeenten, zoals Amsterdam, Utrecht en Enschede is al een overheidsbreed loket geopend. Naast deze grote steden stelt het Ministerie van Binnenlandse Zaken nu ook een budget beschikbaar voor de 7 gemeenten in West-Friesland voor het inrichten van een overheidsbreed loket bij WerkSaam.
 

Over WerkSaam Westfriesland

WerkSaam is een samenwerkingsverband van 7 Westfriese gemeenten en staat voor werk, ontwikkeling en inkomen. Wij leveren maatwerk op het gebied van arbeidsbemiddeling, arbeidsontwikkeling en inkomensondersteuning, samen met werkgevers en partners. Wij geloven dat werken loont en gaan ervoor dat iedereen meedoet. Samen bijdragen aan een WerkSaam Westfriesland! Meer informatie over WerkSaam vindt u op www.werksaamwf.nl


Op de foto:
Medewerkers van WerkSaam en van de landelijke overheidsorganisaties SVB, UWV, Dienst Toeslagen, IND, CAK, CJIB en DUO.

Meer nieuws