Koppeling van onderwijs en arbeidsmarkt

De urgentie van een toekomstbestendige arbeidsmarkt is groot. In veel sectoren is een groot tekort aan personeel, zoals in de zorg, het onderwijs, de kinderopvang, de techniek, ICT en bouw. Tekorten hebben gevolgen voor de hele maatschappij. Grote transities, zoals de klimaat- en energie- en digitaliseringstransitie, worden niet gerealiseerd als er gebrek is aan voldoende én goed opgeleide mensen. Een dergelijke arbeidsmarkt vraagt om een ondernemende, lerende houding van werkenden, werkzoekenden en werkgevers. De basis daarvoor wordt al vroeg gelegd in het initieel onderwijs. Werkenden leren met name op de werkvloer. Werkgevers hebben dan ook een stimulerende en faciliterende rol bij het ontwikkelen van werkenden. In 2024 wordt het werkgeversdienstverleningsinstrumentarium meer uitgedragen. Een voorbeeld om voor deze koppeling te zorgen, is campusvorming. Hier vinden het onderwijs en het bedrijfsleven elkaar. Wij vinden een sterke verbinding tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs van groot belang. Als RPAnhn zijn we hier mee bezig en dat blijven we ook doen in 2024.