Preventie (voorkomen van werkloosheid)

Om te voorkomen dat (kwetsbare) werkzoekenden en werkzoekende jongeren snel weer uitvallen, is extra begeleiding en nazorg nodig. Wij streven naar het aanbrengen van zwaluwstaarten in de begeleiding op overgangsmomenten, tussen de professionals op die momenten, van school naar werk, van werk naar werk, van uitkering naar werk. Wij geloven dat dit preventief werkt. Ook het verlenen van nazorg aan werkgevers en werknemers, als er een kandidaat geplaatst is, hoort hierbij.

Wij zijn gestart om de werkwijze van Route Arbeid+ (voor pro-vso en entree jongeren in Regio Alkmaar) over te nemen bij andere overgangsmomenten in de hele regio (Route Arbeid NHN). Professionals hebben kennis en inzicht nodig van alles wat er in onze regio is aan instrumentarium en aan bestaande netwerken.

Het duurzaam inzetten van (een deel) de beroepsbevolking is onderdeel van de projecten Aanpak Jeugdwerkloosheid, Hoofdzaak Werk en Jobhunters. Ook bij het Ontwikkelfonds NHN, Praktijkleren en Maatschappelijke Diensttijd (het Gouden Kans project) staan maatwerk en het verder ontwikkelen van basisvaardigheden voorop. Om te voorkomen dat werkenden uitvallen, is vitaliteit van ouderen (55+) belangrijk. Hiervoor wordt gekeken naar het VNO-NCW programma ‘Nederland Onderneemt Maatschappelijk!’. Ook landelijk is hier aandacht voor met de kamerbrief Senioren Kansen Visie.