Verbeteren van de match

Vaak wordt bij het matchen op de arbeidsmarkt vooral gekeken naar iemands diploma’s. Door hierbij ook skills te betrekken, kunnen vacatures en werkzoekenden beter gematcht worden. Wij willen dat werkzoekenden én werkenden hun skills in kaart gaan brengen. Hierbij horen ook de skills die zij nu nog missen. Daarnaast is het ook van belang dat werkgevers de gevraagde skills opnemen bij de werving en ontwikkeling van personeel. Zo kan iedereen zich blijven ontwikkelen om inzetbaar te blijven op de steeds veranderende arbeidsmarkt.

Om de match tussen werkzoekenden en vragende werkgevers te verbeteren, is het nodig om anders te kijken naar het beschikbare aanbod en de manier van matchen (tussen werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening) te verbeteren. Ook de (matching)systemen (zoals Sonar, WBS) zijn in 2024 een aandachtspunt. Wij streven naar implementatie van de VUM (Programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens) bij alle partners. Op die manier spreekt iedereen dezelfde (skills)taal (CompetentNL). Hierdoor is het makkelijker om de skills en competenties van de werkzoekenden in beeld te brengen. Dit maakt maatwerk in de bemiddeling eenvoudiger. Bovenstaande zaken maken onderdeel uit van de rijksopdracht om een hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur te realiseren.