Human Capital Agenda

Zowel het economisch (vestigingsklimaat) als het sociaal (werk en inkomen, participatie en onderwijs) domein is betrokken bij de diverse activiteiten. Echter, de kapstok waar ieders (regionale) opgaven en doelstellingen samenkomen is onvoldoende duidelijk op dit moment. Ook het creëren van overzicht en het kunnen verbinden van de initiatieven binnen de twee domeinen, is van belang om de regio verder te versterken en sneller vooruit te helpen. De opstelling van een Human Capital Agenda in Noord-Holland Noord dient hier een oplossing voor te bieden.

Doelstelling:
Een gedragen Human Capital Agenda die goed aansluit bij de Economische Agenda in de regio Noord-Holland Noord.

Stand van zaken:

De Human Capital Agenda is vastgesteld door de kopgroep HCA. De HCA is gepresenteerd en onderschreven door het Algemeen Bestuur RPAnhn. De startbijeenkomsten van de drie actielijnen zijn geweest en de eerste acties zijn uitgezet.