Route Arbeid NHN

In het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid en ter voorbereiding van de nieuwe wet van School naar Werk wordt in dit project gekeken hoe de overgang van school naar werk kan worden versterkt in de hele arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Route Arbeid NHN +

Dit is een project op de Regionale Uitvoeringsagenda, dat loopt gedurende het schooljaar 2023-2024.

In het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid en ter voorbereiding van de nieuwe wet van School naar Werk wordt in dit project gekeken hoe de overgang van school naar werk kan worden versterkt in de hele arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. Een belangrijke ontwikkeling daarbij is dat de monitoringsplicht van jongeren wordt opgehoogd naar 27 jaar (i.p.v. 23 jaar). Ook wordt richting de nieuwe wet een grotere groep jongeren ‘meegenomen’ (namelijk ook uitstromers vanuit MBO niveau 2 en indien wenselijk ook niveau 3 en 4). Er wordt nog nader bekeken of jongeren uit het VO ook onder de nieuwe wet gaan vallen.