maandag 29 januari 2024

Hoofdzaak Werk Bite & Learn kennissessie

Op 14, 15 en 16 november stonden in het teken van drie kennissessies voor werkcoaches uit NHN over wat kun je doen, zijn of aanbieden aan een cliënt met een psychische kwetsbaarheid. Want met de juiste ondersteuning kunnen zij ook meedoen in onze samenleving. Zaffier, Probedrijven en WerkSaam waren de gastorganisaties van deze bijeenkomsten.

Op 14, 15 en 16 november stonden in het teken van drie kennissessies voor werkcoaches uit NHN over wat kun je doen, zijn of aanbieden aan een cliënt met een psychische kwetsbaarheid. Want met de juiste ondersteuning kunnen zij ook meedoen in onze samenleving. Zaffier, Probedrijven en WerkSaam waren de gastorganisaties van deze bijeenkomsten.


Tijdens deze Hoofdzaak Werk Bite & Learn sessies kwamen professionals van Gemeente Schagen, Gemeente Hollands Kroon, Gemeente Den Helder, UWVwerkbedrijf, GGZ Noord-Holland-Noord RCO De Hoofdzaak, Zaffier en WerkSaam bij elkaar. Er werd veel kennis gedeeld, mooie succesvolle voorbeelden benoemd en waardevolle connecties gemaakt!

Ondersteuning
Er kwam onder andere naar voren dat een veilig gesprek erg belangrijk is. Daarmee kun je als werkcoach (maar ook als burger in het algemeen) van onschatbare waarde zijn voor de ander. Maar wat kun je als werkcoach nog meer doen of zijn voor de ander? Of wat kun je aanbieden? We hebben ons vandaag beziggehouden met een aantal ondersteunende activiteiten in de regio Noord-Holland Noord. GGZ en De Hoofdzaak gaven een presentatie over de diensten die zij aanbieden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Er werd nadruk gelegd op het belang van aandacht voor mentale gezondheid bij zowel werkzoekenden als werkenden. IPS coaches van GGZ NHN spraken over de methode IPS en over beschikbare zelfhulpmiddelen zoals de voor alle inwoners gratis toegankelijke e-learnings via de website. Zelfherstel-organisatie De Hoofdzaak sprak over wat zij aanbieden aan praat- en doelgroepen en over hoe je ervaringsdeskundige kunt worden en hoe ervaringsdeskundigen kunnen bijdragen aan integrale dienstverlening tussen zorg en sociaal domein.

Samenwerking
Mooi om te zien hoe de aanwezigen meteen kansen zagen voor meer samenwerking. “Voor mijn neus werden nieuwe initiatieven opgetuigd. En zo logisch ook. Want we werken allemaal aan hetzelfde doel: voor iedereen een betekenisvolle deelname in de samenleving, naar eigen vermogen. Wij mensen zijn sociale schepsels en we hebben elkaar nodig om te overleven. Dat is de grote kracht van de samenleving. En dan helpt het als professionals/hulpverleners elkaar goed kunnen vinden”, aldus projectcoördinator Marius Wenker.

We kijken terug op drie geslaagde kennissessies!

Meer nieuws