maandag 29 januari 2024

Langstzittend Algemeen Bestuurslid Jeroen Veerman neemt afscheid

Jeroen Veerman treedt na 12 jaar af als Algemeen Bestuurslid van RPAnhn namens VNO-NCW Noordwest-Holland. Op 15 december 2023 woonde hij zijn laatste Algemeen Bestuursvergadering bij. Wie het stokje overpakt is nog onduidelijk. In de afgelopen jaren heeft de directeur van H&S Adviesgroep en Regio Talent zich volledig ingezet voor de werkgevers binnen deze regionale samenwerking op de arbeidsmarkt. Hoe kijkt hij terug op deze periode? 

Wat in 2011 begon als stuurgroep is in de jaren ontwikkeld tot het Algemeen Bestuur van RPAnhn. Jeroen Veerman haakte aan als werkgeversvertegenwoordiger. De club bestond in de beginjaren uit ongeveer 10 personen en behelst nu circa 30 man, met van alle convenantpartners een vertegenwoordiger. “Door die grote diversiteit is je stem dan wat minder duidelijk”, zegt Veerman. “Ik pleit voor meer betrokkenheid van werkgevers en werknemers. Het beleid moet immers goed in lijn zijn met voor wie het is bedoeld.”  

Economisch domein 

“Het belangrijkste is dat we de arbeidsmarkt niet alleen vanuit het sociaal domein bekijken, maar ook als een economisch onderwerp benaderen. Een integrale visie is essentieel. Mijn wens voor de toekomst is om een arbeidsmarktvisie te formuleren, die we elk jaar herijken en waar nodig bijsturen. Zo kunnen we goed anticiperen op de behoeften van dat moment en de nabije toekomst. Ook moeten we af van de maakbaarheid van de arbeidsmarkt. Als je een techneut bent bij Tata Steel en je komt zonder werk te zitten dan ga je écht niet in de zorg aan de slag. Het is soms ook een definitiekwestie: als je twee dagen mantelzorger bent en drie dagen werkt, ben je onbenut arbeidspotentieel volgens standaarden in de huidige arbeidsmarkt. In de toekomst zal dat waarschijnlijk veel vaker gaan plaatsvinden, zoals we hoorden op het laatste RPA-congres.”  

Integrale aanpak 

“De stappen richting een integrale aanpak gaan steeds beter”, zegt Veerman.  “In het onderwijs zie je bijvoorbeeld dat opleidingen meer aansluiten op de arbeidsmarkt en vindt men ook vaker de samenwerking met bedrijven. Het consolideren van opleidingen is een aandachtspunt. Het aanbod van opleidingen moet worden ingedikt in plaats van meer specialiseren. Werkgevers hebben behoefte aan breder opgeleid personeel. Dus geen opgeleide tegelzetter, maar eerder een installateur die naast tegelzetter ook een loodgieter kan zijn. En we moeten blijven investeren in hoger opgeleiden. Zij hebben een belangrijk aandeel in innovatie en groei van arbeidsproductiviteit. Laten we het gesprek met elkaar aangaan over het breder investeren in alle werknemers en niet alleen maar in degene die extra hulp kunnen gebruiken.” 

Vooruitkijken 

“Als bedrijf is het ook belangrijk om naar de toekomst te kijken”, vervolgt Veerman. “Strategische personeelsplanning betekent vooruitkijken: welke mensen hebben we nodig? Welke veranderingen komen eraan? Wat is er over 10 jaar nodig? Als regio moeten we dit ook doen om relevant te blijven op de arbeidsmarkt. We moeten ons voorbereiden, de juiste mensen aantrekken en de nadruk leggen op een leven lang leren. Pas als we goed zicht hebben op wat we nodig hebben en wat we in huis hebben, kunnen we verstandig beleid ontwikkelen. Denk aan toekomstig arbeidsmarktrelevant opleiden of het aantrekken van talent buiten de regio. Onze regio heeft veel te bieden. Deze boodschap mogen we meer promoten. De Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen zijn een goed initiatief om te laten zien wat voor mooie bedrijven er zijn in onze regio.”  

Waardevol 

“Ik vond het waardevol om als Algemeen Bestuurslid betrokken te zijn,” zegt Veerman tenslotte. “Ik heb een bijdrage geleverd vanuit mijn eigen achterban en eigen manier van denken. Als we terugkijken, hebben we zeker stappen gezet. We moeten echter opletten dat we niet verzanden in het oplossen van de problemen van nu. Bij het RPAnhn kijken we vooruit naar de lange termijn. De problemen van nu; die worden door het bedrijfsleven opgepakt. De Overheid, het Onderwijs en de Sociale Partners moeten samen investeren in de toekomst”  

Meer nieuws