Leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen tot hun pensioen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. De focus ligt hierbij voornamelijk op arbeidsomstandigheden, vitaliteit en een leven lang ontwikkelen (LLO). LLO helpt werkloosheid door veroudering van kennis en vaardigheden te voorkomen of verkorten, het stimuleert doorgroeien in loopbanen, het geeft meer voldoening en werkplezier en het biedt mogelijkheden om de inkomenspositie te verbeteren. Duurzame inzetbaarheid en LLO is van toepassing op de hele beroepsbevolking, dus zowel werkenden als werklozen. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Beiden spelen dan ook een belangrijke rol bij het succesvol realiseren van duurzame inzetbaarheid. LLO vraagt om een sterke leercultuur in NHN. Wij denken dat een sterkere leercultuur vraagt om een skillsgerichte arbeidsmarkt, het versterken van eigen regie bij werknemers en om leren op de werkplek. Onze aandacht gaat hierbij uit naar het volledig onbenut arbeidspotentieel. Er wordt onderzocht of een opschaling van het Ontwikkelfonds NHN naar provinciaal niveau mogelijk is.