maandag 29 januari 2024

Werken in Noord-Holland Noord huisvest zich bij RPAnhn

Werken In Noord-Holland Noord (WINHN), het platform voor een loopbaan bij de overheid, gaat samenwerken met Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPAnhn). WINHN, dat 16 gemeenten, de Veiligheidsregio, Zaffier en de Omgevingdsdienst NHN vertegenwoordigt, huisvest zich per 1 januari dan ook in Alkmaar op kantoor bij RPAnhn. Om aan de verdere groei en de interesse van een aantal nieuwe organisaties te kunnen voldoen, is besloten om de samenwerking te zoeken met RPAnhn. ‘Er is al veel overlap in de regionale partijen waarmee we samenwerken en de initiatieven die er in de regio zijn, door samenwerking kunnen we dat verbinden met elkaar,’ zegt Saskia van Putten, projectleider WINHN. Beide organisaties blijven onafhankelijk.

Op de website www.werkeninnoordhollandnoord.nl vinden werkzoekenden de vacatures en stages van de 16 betrokken gemeenten in de regio, de Veilligheidsregio, Zaffier en de Omgevingsdienst NHN. Het platform richt zich o.a. op het vergroten van de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de overheid als aantrekkelijke werkgever, zowel binnen de gemeenten als daarbuiten. Daarnaast richt WINHN zich op het behoud van medewerkers voor de regio, het aantrekken van nieuw talent, het verlagen van de kosten voor werving en selectie en het sneller invullen van specialistische functies bij de overheid.

Voor een werkende arbeidsmarkt

De betrokken overheidsorganisaties hebben allemaal te maken met vergelijkbare uitdagingen op de arbeidsmarkt. Om daar goed op in te kunnen inspelen en de deelnemende organisaties daarbij te faciliteren wordt het tijd voor een professionaliseringsslag voor WINHN. De samenwerking met RPAnhn is daar een antwoord op. Het zorgt voor continuïteit en vergroot de slagkracht van WINHN. Daarnaast sluit ze aan bij nieuwe en bestaande projecten van RPAnhn. Zoals bijvoorbeeld de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen of een goede verbinding met het onderwijs. Ben Tap, directeur RPAnhn: ‘de overheid is een grote werkgever in onze regio. Mede daarom is het logisch dat er bij onze projecten meer aandacht komt voor werken bij de overheid. Door de nabijheid van WINHN worden we daar elke dag aan herinnerd en kunnen we samen uitdragen dat het leuk is om te werken in Noord-Holland Noord. Ook bij de overheid.’
 

Over WINHN

Het platform WINHN werd opgericht in 2008 door de gemeenten Hoorn, Den Helder en Alkmaar. De opdracht was, een mobiliteitsplatform opzetten om vanuit regionaal samenwerken de positie op de toen al sterk concurrerende arbeidsmarkt te versterken. Naast 16 van de 17 gemeenten (alleen de gemeente Medemblik is nog niet aangesloten) zijn de Veiligheidsregio, Zaffier en de Omgevingsdienst NHN lid van het platform.

Meer nieuws