maandag 29 januari 2024

WerkSaam en De Waard: regionale productie van beroepskleding en inzet van mensen die kansen krijgen

Op dinsdag 21 november hebben WerkSaam Westfriesland en De Waard Beroepskleding hun samenwerking bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. Samen maken zij regionale productie van beroepskleding mogelijk en wordt passend werk geboden aan mensen die kansen krijgen. Bovendien wordt zelfstandig ondernemerschap gestimuleerd voor statushouders. Een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking.

Reshoren productie beroepskleding

De Waard verplaatst geleidelijk een deel van haar productie naar Nederland. WerkSaam voert deze productie uit in het eigen naaiatelier. WerkSaam richt zich daarbij niet alleen op de productie, maar ook op de ontwikkeling van talentvolle medewerkers die door kunnen groeien naar het zelfstandig ondernemerschap. De Waard en WerkSaam werken er samen aan om deze kandidaat zelfstandige te coachen en te ondersteunen om een naaiatelier op te richten met eigen productie.

Creëren en bieden van passende sociale werkgelegenheid

WerkSaam ontwikkelt en begeleidt mensen die niet zelfstandig op de arbeidsmarkt een werkplek kunnen vinden naar passend werk. In sommige gevallen is het alleen mogelijk om in de beschutte omgeving van WerkSaam te werken, in veel gevallen kan betrokkene zich verder ontwikkelen en uiteindelijk prima functioneren bij een reguliere werkgever of als zelfstandig ondernemer.

Stimuleren zelfstandig ondernemerschap statushouders

WerkSaam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet Inburgering.

In regionale samenwerking wordt het project met De Waard in de hele arbeidsregio onder de aandacht gebracht en bestaat er de mogelijkheid voor statushouders uit de gehele regio om zich te ontwikkelen tot zelfstandig ondernemer. WerkSaam zorgt als sociaal ontwikkelbedrijf voor coaching en begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap. De Waard biedt, om de ondernemer op weg te helpen, voor het eerste jaar als zelfstandige een bedrijfsruimte aan, en garandeert voor het eerste jaar voldoende omzet.

Kleine stappen…

Er wordt gestart met kleine partijen schorten die vervaardigd worden in het naaiatelier van WerkSaam Westfriesland. Partijen verwachten door kleine stapjes te zetten en telkens met elkaar af te stemmen, dat op een verantwoorde wijze toegewerkt kan worden naar reshoring en een duurzame ontwikkeling naar passend werk. Voor de doelgroep die wellicht extra ondersteuning nodig heeft, maar ook voor anderstaligen. Het ligt voor de hand om een taaltraject te koppelen aan deze arbeidsontwikkeling.

… groot resultaat

WerkSaam en De Waard ondersteunen met deze samenwerkingsovereenkomst een aantal van de Sustainable Development Goals, ook wel de Global Goals genoemd. Deze doelen dragen bij aan een betere samenleving op het gebied van gelijkheid, klimaat, milieu en duurzaamheid. Deze publiek-private samenwerking raakt de volgende doelen: SDG 1-8-10-17 (WerkSaam) en SDG 9-12-13 (De Waard).

Over De Waard Beroepskleding

De Waard Beroepskleding produceert kwalitatief hoogwaardige beroepskleding op een sociale en duurzame manier. Voor plaatselijke ondernemers, publieke opdrachtgevers, landelijke en internationale organisaties. De Waard is al 40 jaar toonaangevend met beroepskleding waarin de drager zich comfortabel voelt en waarmee het bedrijf of de instelling het gewenste imago uitstraalt.

Over WerkSaam Westfriesland

WerkSaam is een samenwerkingsverband van 7 Westfriese gemeenten en staat voor werk, ontwikkeling en inkomen. Wij leveren maatwerk op het gebied van arbeidsbemiddeling, arbeidsontwikkeling en inkomensondersteuning, samen met werkgevers en partners. Wij geloven dat werken loont en gaan ervoor dat iedereen meedoet. Samen bijdragen aan een WerkSaam Westfriesland! Meer informatie over WerkSaam vindt u op www.werksaamwf.nl

Foto: taart ter ere van een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking. Vlnr: Carla Ruiter, Marjolijn Dölle (WerkSaam), Gert-Jan van ’t Spijker (De Waard Beroepskleding), Marita Schoonheijm (WerkSaam) en Matthieu de Waard (De Waard Beroepskleding)

Meer nieuws