Samen werken

In de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord werken 17 gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties actief samen in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn). Wij hebben de ambitie om ervoor te zorgen dat iedereen in de regio die kan werken, daadwerkelijk werkt. Samen krijgen en houden wij mensen aan het werk door projecten en activiteiten te organiseren.

Zo doen we dat

Onze thema’s

Werk is een bron van inkomen en geeft mensen het gevoel dat zij erbij horen, ertoe doen. Bij een inclusieve arbeidsmarkt gaat het om gelijke kansen, het wegnemen van vooroordelen en het tegengaan…

Lees verder

Vaak wordt bij het matchen op de arbeidsmarkt vooral gekeken naar iemands diploma’s. Door hierbij ook skills te betrekken, kunnen vacatures en werkzoekenden beter gematcht worden. Wij willen dat…

Lees verder
Duurzaam

Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen tot hun pensioen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. De focus ligt hierbij voornamelijk op arbeidsomstandigheden, vitaliteit en een…

Lees verder

Om te voorkomen dat (kwetsbare) werkzoekenden en werkzoekende jongeren snel weer uitvallen, is extra begeleiding en nazorg nodig. Wij streven naar het aanbrengen van zwaluwstaarten in de begeleiding…

Lees verder

De urgentie van een toekomstbestendige arbeidsmarkt is groot. In veel sectoren is een groot tekort aan personeel, zoals in de zorg, het onderwijs, de kinderopvang, de techniek, ICT en bouw. Tekorten…

Lees verder

Nieuws

Projecten

NHN Inzicht

Noord-Holland Noord InZicht geeft een boost aan datagedreven beleidsontwikkeling. Dat maakt NHN InZicht tot hét toonaangevende online platform voor iedereen die invloed heeft op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van de regio Noord-Holland Noord.